ដំណឹងល្អ! ទីបំផុត CL នឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយបទចម្រៀងថ្មី នៅថ្ងៃ៤ខាងមុខនេះហើយ!

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ដំណឹងរំជួលចិត្ត ដោយកាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភាព ម្សិលមិញនេះ ផលិតកម្ម YG Entertainment បានប្រកាសដំណឹងមួយ ដ៏គួរ...

ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីសោះ គណនី IG របស់ Lisa ពេលនេះ មានអ្នក Follow ដល់ទៅ២០ លាននាក់ហើយ!

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ថ្មីៗនេះ កញ្ញា Lalisa Manoban សមាជិកក្រុម BLACKPINK កំពុងតែ...