ដូណាត់.សោភ័ណភាពនិងសិចស៊ីរបស់ដូណាត់ពិតជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី ២ នៅពេលនេះបានធ្វើឱ្យសមុទ្រឆេះ ដោយសារតែតារាម៉ូដែលធំម្នាក់បានបង្ហាញភាពសិចស៊ីរបស់នាងនៅក្នុងឈុតងូតទឹកក្រហម