ក្រុមអ្នកជំនាញដែលដឹកនាំដោយវិជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េងហេងបានចុះទៅយកកំណាកតេស្តកូវីដ19នៅរោងចក្រមួយកន្លែងស្រាបតែមានករណីមួយកេីតឡេីង….!

បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជំងឺស្ថិតនៅក្នុងការឆ្លងបែបសហគមន៏20កុម្ភះខាងក្រសួងមន្ទីរដែលដឹកនាំដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត​ ងី ម៉េងហេងបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញអោយចុះទៅយកកំណាកដែបានពីការធ្វេីតេស្តពីកម្មកររោងចក្រមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ម្តុំព្រែកជ្រៃ ក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលនៅក្នុងការចុះធ្វេីប្រតិបត្តិការនោះក្រុមអ្នកជំនាញបានសិក្សារនឹងពិនិត្យមេីលកំណាករបស់កម្មករដែលជាកម្មករកាត់ដេរក្នុងតំបន់ព្រែកជ្រៃបានអោយដឹងថាមានកម្មករ01នាក់ដែលមានរោគសញ្ញាតេស្តទៅឃេីញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ19។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមការពិនិត្យនឹងមេីលឃេីញជាក់ស្តែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េងហេង បានមានប្រសាសន៏ថានៅក្នុងការតេស្តឃេីញនៅរោគសញ្ញានេះ(កូវីដ19)ក៏មិនដឹងថានឹងត្រូវបិទរោគចក្រនេះឬក៏ទុកអោយដំណេីរការទេ៕